Aan Betje Wolff bij het overlijden van Ds. Wolff

Wat 's dit .. Mijn God! uw man..reeds dood.. Wat zegt uw brief?
Ik beef.. dat 's onverwacht .. O wisselloop der dingen!
‘Hij spreekt, sterft in uw arm .. en gij, gij zijt alleen!
Geen vrind, geen maagschap!’ Ach, 'k schrei met u onder 't leezen!
Wat heeft uw vriendlijk hart door liefde en schrik geleên!
Ik voel al wat gij voelt: 'k zal morgen bij u weezen.

Dichter(s): Agatha Deken

Locatie: Agatha Dekenstraat 61, Amsterdam, Nederland

Taal: Nederlands

Meer info: Betje Wolff heeft haar bericht aan Aagje Deken over het plotseling overlijden van haar echtgenoot ook berijmd. Best bijzonder in haar moment van schok en droefenis. De tekst van het briefje is hier te vinden: https://www.dbnl.org/tekst/nabe004betj01_01/nabe004betj01_01_0006.php

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.