Aan een Roosje

Zachtgekleurde lentebloesem,
Die Selindes borstjes kust,
Die zo mollig op haar boezem
Tussen donzen peulen rust!

Aartig roosje, vers ontloken,
Ware uw zalig lot het mijn’,
Lag ik ook zo neergedoken
Tussen ’t dubbel halssatijn,

’k Lei geenszins als gij bewustloos
’t Hangend hoofdje stil op zij;
Nee, ’k bekeek, nieuwsgierig, rustloos,
Heel de omtrek van nabij.

’k Zou, door hete zucht gedreven,
Aan die borsten, blank en mals,
Duizend, duizend kusjens geven,
’k Zoende schouders, nek en hals.

’k Zoude ook samen vergelijken
Die twee bollen, wit en rond:
Zien, of deez’ voor die moest wijken,
Of er onderscheid bestond,

Wie met blauwer aders praalde,
Wie de blankste tint bezat,
Wie de meeste veerkracht haalde
Wie de roodste bezie had.

’k Zou dan trachten op te sporen
Waar de holle weg ons leidt
Die gelijk een diepe voren
De ene bol van d’andre scheidt,
Die stilzwijgend schijnt.

Dichter(s): Jacob van Lennep

Locatie: Jacob van Lennepstraat 230, 1053 KB Amsterdam, Netherlands

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2004

Vormgever: Rombout Oomen

Opmerkingen of wetenswaardigheden: De volgende regels van het gedicht ontbreken op de muur: '[…] te wenken, / Lager vindt ge rijker schat / Dan gij immer uit kost denken, / Dan een sterv'ling ooit bezat. / 'k Nam dat pad, van lust doorprikkeld / Tot die schat mijne oogen trof / En 't geheim mij werd ontwikkeld / Binnen Cypris' rozenhof'. Er is vanuit de buurtbewoners veel protest gekomen op dit muurgedicht met muurtekening, die met Europees geld zijn gerealiseerd. Meerdere bijeenkomsten moesten door de gemeente worden georganiseerd en meerdere maatregelen moesten getroffen worden, zoals het aanpassen van de tekening, het planten van klimop en het uitdelen van gratis matte raamstickers voor de mensen die tegenover het gedicht wonen.

Meer info: https://melandlangeveld.com/2015/10/21/blote-roosje/ en https://www.buitenbeeldinbeeld.nl/Amsterdam_W/mural%20Jacob%20van%20Lennep.htm

Naam invuller: Méland Langeveld en Inge Hemker

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.