Aan mijne dennen

Gij spreidt, in uw ontelbre schaar,
Een grootsch geheel ten toon,
en boeit den stillen wandelaar
door hartvereedlend schoon.

Dichter(s): A.C.W. Staring

Locatie: Wildenborchseweg 20, Vorden, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2005

Relatie met locatie: De sculptuur, waarop de plaat met het gedicht is aangebracht, staat bij De Wildenborch, waar de dichter Staring woonde.

Initiatiefnemer: Stichting De Wildenborch

Boek: Gedichten van A.C.W. Staring, tweede stuk, blzz. 108-112. Uitgave van H.C.A. Thieme te Zutphen, 1820.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het betreft de veertiende strofe (van zestien) van het gedicht 'Aan mijne dennen'. De geelkoperen plaat met het gedicht is aangebracht op een sculptuur in brons van Toos Gipman uit Barchem, getiteld 'Exoot' en gedateerd [20]'05. Een tweede exemplaar van deze sculptuur, met een strofe uit een ander gedicht van Staring, staat in Almen.

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.