Alpejagerslied

Voor E. du Perron.

Een heer die de straat afdaalt
een heer die de straat opklimt
twee heren die dalen en klimmen
dat is de ene heer daalt
en de andere heer klimt
vlak vóór de winkel van Hinderickx en Winderickx
vlak vóór de winkel van Hinderickx en Winderickx van de beroemde hoedemakers
treffen zij elkaar
de ene heer neemt zijn hoge hoed in de rechterhand
de andere heer neemt zijn hoge hoed in de linkerhand
dan gaan de ene en de andere heer
de rechtse en de linkse de klimmende en de dalende
de rechtse die daalt
de linkse die klimt
dan gaan beide heren
elk met zijn hoge hoed zijn eigen hoge hoed zijn bloedeigen hoge hoed
elkaar voorbij
vlak vóór de deur
van de winkel
van Hinderickx en Winderickx
van de beroemde hoedemakers
dan zetten beide heren
de rechtse en de linkse de klimmende en de dalende
eenmaal elkaar voorbij
hun hoge hoeden weer op het hoofd
men versta mij wel
elk zet zijn eigen hoed op het eigen hoofd
dat is hun recht
dat is het recht van deze beide heren.

Dichter(s): Paul Van Ostaijen

Locatie: Parkstraat, Leuven, België

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2007/2009

Relatie met locatie: Het faculteitsbestuur koos precies dit beroemde gedicht over een ontmoeting ter hoogte van de winkel van de heren Hinderickx en Winderickx, omdat het handelt over sociale conventies, dubbele symbolen en onuitgesproken bedoelingen. Precies het soort zaken dat de verschillende disciplines van de sociale wetenschappen bestuderen.

Initiatiefnemer: De faculteit Sociale Wetenschappen (het gedicht staat op een gevel van het centrale plein van de campus).

Vormgever: Polo Architects zijdelings: beeldhouwer Henk Visch

Boek: Gedichten

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het gedicht is uitgevoerd in roestvrij staal. Het is gelaserd uit permanent stalen zonnescherm. "Op 25 september 2009 werd de gerenoveerde campus met een groots kick-offevenement ingehuldigd." - “Het Alpejagerslied werd voorgedragen door Peter Holvoet-Hanssen onder begeleiding van het muzikale duo Wolf. De herfstzon scheen op de gevel – een echt kippenvelmoment.” - zie link website.

Meer info: https://nieuws.kuleuven.be/nl/campuskrant/1314/08/gevonden-voorwerp--het-alpejagerslied-van-paul-van-ostaijen

Naam invuller: Marianne Selie en Dirk TAVERNIER

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.