Als ’t Gode Behaeght

Als 't Gode Behaeght, Is 't Beter Benijdt Dan Beklaeght.

Dichter(s): Samuel Coster

Locatie: Grimburgwal 13, Amsterdam, Nederland

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Op de pui van eeen sieradenwinkel.

Boek: Uit: 'Spel van Tiisken vander Schilden' (1613)

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het gezegde komt voor bij Herodotos (Historiën, boek 3, hoofdstuk 52). Erasmus neemt het begin 16e eeuw op in zijn Adagia als ‘praestat invidiosum esse quam miserabilem’ (IV.iv.87; 3387). De Nederlandstalige versie van het spreekwoord komt in de Gouden Eeuw in diverse vormen voor bij verschillende schrijvers: Spieghel, Cats, Vondel, en Huygens (zie F.A. Stoet: https://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0205.php#v204 ). De variant hier op de luifel komt nog het meest overeen met die van Samuel Coster: “Alst Godt behaecht || Ist beter benijt, dan beklaecht.“ Het zijn regels uit de klucht Tiisken vander Schilden (of Tysken van der Scilden) waar ze worden aangehaald als algemeen bekend spreekwoord. De spreuk was toen schijnbaar zeer in trek en komt ook voor op meerdere gevelstenen. Zo is hij te vinden in Deventer (Brink 89, Penninckshuis, 1583), in Leiden (Langebrug 69, ca 1600), in Oudewater (Wijdstraat 11, Huis ‘De Ark’, 1615), en in Zutphen (Barlheze 33, 1620). (Geen van die vier locaties is overigens al opgenomen in deze database). Het huis op de Grimburgwal hier in Amsterdam dateert echter pas uit de late 18e eeuw. Of de tekst al vanaf dat begin aanwezig was is ongewis.

Meer info: De volledige tekst van Tiisken is te vinden in het verzameld werk van Coster: https://www.dbnl.org/tekst/cost001rako01_01/cost001rako01_01_0069.php

Naam invuller: kees besselinng kabaht & Sybrand Boer Iwema

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.