Amicitia

waar ooit menig notabel heer
het glas steeds in de hand
kijkend over water, park en land
handel, politiek besprak en meer

waar ooit de stad kwam tot haarrand
water stroomde vrij van verkeer
tijd wat anders wilde en ook meer
sociëteit ontwikkelde tot winkelpand

hoe zwervend zingend ik stedeling
mijn weg zocht mijn zoektocht ging
tot hier in vriendschap weer geland

waar ik de stad dit keer ontmoet
de maaltijd deel, jou proostend groet
mij vasthoud aan jouw uitgestoken hand

Dichter(s): Jacques de Waart

Locatie: Amicitia Food Village, Stadsring, Amersfoort, Netherlands

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 30 april 2016

Relatie met locatie: Het gedicht hangt eenzaam, ongelezen en alleen op een van de vele leegstaande winkelpanden in de Amersfoortse 'koopgoot' Amicitia. Een halfjaar na de opening werd de foodhall in juli 2016 failliet verklaard ondanks de optimistische prognoses. Sindsdien is het er leeg en onherbergzaam. Eind 2015 opende het hippe eetcomplex met zo'n zestien kleine wereldrestaurants. De lokatie van Amicitia Food Village lag niet gunstig voor het winkelend publiek, zodat er van spontane aanloop maar weinig sprake was.Tot op de dag van vandaag lijkt men niet te zijn vergeten dat op deze plek een prachtig plantsoen verloren is gegaan. Het enige dat nog herinnert aan het oude Amersfoort is de middengevel van herensociëteit Amicitia. Die mocht, nee, die móest, intact blijven. De inpassing komt geforceerd over, bovendien is het is ook nog eens een replica. De originele gevel waaide tijdens de bouw om (!)

Initiatiefnemer: Het muurpoëzieproject ‘Bewonderde Woorden’ is een initiatief van Nynke Geertsma (van 2015 tot 2017 Amersfoorts stadsdichter)

Vormgever: Productie en montage uitgevoerd door grafisch ontwerpbureau 'Concreet geeft vorm' in samenwerking met Van Essen & Van Raay, signing en standbouw.

Meer info: Op 1 september 2021 nam Jacques de Waart afscheid als stadsdichter van Amersfoort. Meer daarover op: https://www.ad.nl/amersfoort/scheidend-stadsdichter-jacques-de-waart-over-zn-functie-mensen-zien-de-toegevoegde-waarde~ac30967b/ De Amersfoortse stadsdichters zijn te vinden op https://stadsdichteramersfoort.nl/

Naam invuller: Nynke Geertsma & Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.