Bespiegelingen over ’t Genoegen

De ware deugd is bly; in haar bekoorlijk wezen
Is vergenoeging met aanminnigheid te lezen,
Verwekt zich eerbied door 't grootmoedige gelaat;
Die haar oprecht bemint, is vrolyk in zyn staat.

Dichter(s): Elizabeth Wolff-Bekker

Locatie: Elisabeth Wolffstraat 81, Amsterdam, Nederland

Taal: Nederlands

Boek: Bespiegelingen over het Genoegen (1762)

Meer info: De volledige tekst plus toelichting is hier te vinden: https://www.dbnl.org/tekst/wolf016jvan01_01/wolf016jvan01_01_0003.php

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.