Beweging en stilstand: verschillend beweeg

Beweging en stilstand: verschillend beweeg.

Uitgebreider citaat: "Ru-h-ru-h-ru-h-h-h-h. Poeoeoe. Tik-tik-tik-tik. Pre. R-r-r-r-r-uh-h. Huh! Pang. Su-su-su-ur. Boe-a-ah. R-r-r-r. Foeh....veelheid van klanken, dòorelkaar. Auto's, autobussen, karren, rijtuigen, menschen, lantaarnpalen, boomen..door elkaar; tegen café's, winkels, kantoren, affiches, étalages: veelheid van dingen. Beweging en stilstand: verschillend beweeg. Beweeg in ruimte en beweeg in tijd. Veelheid van beelden en velerlei gedachten. Beelden zijn gesluierde waarheden. Velerlei waarheden vormen het ware. Het afzonderlijke toont niet alles in één beeld."
De zin is onderdeel van de tekst 'De groote boulevards', waarin Mondriaan een beeldende en klankrijke impressie geeft van de grotestadsdrukte in het Parijs van 21 maart 1920.

Dichter(s): Piet Mondriaan

Locatie: Stadhuisplein, Amersfoort, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 1994 (50 jaar na de sterfdatum van Mondriaan)

Relatie met locatie: Kun je als je beweegt, de tekst lezen? Of is stilstand daarvoor nodig? Hier geen boulevarddrukte, even verder op de stadsring meer.

Initiatiefnemer: Gemeente amersfoort i.s.m. Mondriaanhuis

Vormgever: Bogdan Bocanet

Boek: De enige bron van De groote boulevards is de publicatie in twee afleveringen in het weekblad De Nieuwe Amsterdammer’ 2 De eerste aflevering werd gepubliceerd op 27 maart 1920; de tweede een week later op 3 april 1920. Een oorspronkelijk manuscript is m.b.t. deze tekst niet gevonden. Uit brieven en ondertekening blijkt dat Mondriaan voor de publicatie de kopij heeft geleverd. Vanwege het bijzondere karakter van Mondriaans tekst wordt aangenomen dat hoofdredacteur Henri Wiessing De groote boulevards geheel intakt heeft gelaten; de tekst wordt daarom als geautoriseerd beschouwd. De ondertekening betekent ook dat de publicatie als voltooid geldt..

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Deze korte tekst maakt deel uit van de een viertal citaten uit het werk van Mondriaan die in 1994 op of in de omgeving van het stadhuis zijn geplaatst. Zij verwijzen naar water, vuur, aarde en lucht. Hoe Mondriaan een en ander geduid zou hebben? Qua toekomst: de gemeente Amersfoort gaat een 'Nieuw Huis voor de Stad' bouwen (zie https://www.amersfoort.nl/toekomst-stadhuis-2.htm). Of en waar de teksten van Mondriaan c.q. het werk van ontwerper Bocanet daar een plaats krijgen is nog onbekend.

Meer info: Zie voor de complete tekst waar dit citaat in voorkomt: https://www.dbnl.org/tekst/_maa003197801_01/_maa003197801_01_0032.php?q=%22Verschillend%20beweeg%22#hl1 Mondriaankenner en kunsthistoricus Carel Blotkamp gaat in op de vraag 'Mondriaan als literator', waarvan deze tekst een voorbeeld is. Zie https://www.dbnl.org/tekst/_maa003197801_01/_maa003197801_01_0031.php#31

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.