Bezoekt fortuin somtijds

Bezoekt fortuin somtijds ook hem die stille zit
De veerkracht van den geest drijft ons naar vreemde landen
Zoo sluiten volk met volk hun vruchtbre broederbanden
Rust roest geen spreekwoord gaat zoo zeker door als dit

Daar Vonkt een dierbre gloed in eigen huis en haard
neemt men van daar zijn eigen vlucht met sterk gespierde vleugelen
De Wijze weet zijn kracht te vieren en te teugelen
Hij kent de weelde hem in het welkom thuis bewaard

Dichter(s): J.A. Alberdingk Thijm

Locatie: Stationsplein 1, Amsterdam, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: Op 15 oktober 1889 werd het station geopend.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Aan weerskanten van de koninklijke wachtkamer is een couplet aangebracht van Joseph Alberdingk Thijm. De dichter was de schoonvader van de architect P.H.J. Cuypers, en werkte onder andere bij de bouw van het Rijksmuseum nauw met hem samen. Het vers aan de westelijke kant verwoordt de reislust, dat in het oosten juist de terugkeer naar huis. Die volgorde komt ook naar voren in de kinderfriezen van Eduard Roskam die onder de beide coupletten zijn aangebracht. Het inpakken van de reiskoffer aan de westkant, de hartelijke omhelzing bij het weerzien in het oosten: https://www.spoorbeeld.nl/databank/de-vijf-stadia-van-een-reis

Naam invuller: kees besseling kabath & Sybrand Boer Iwema

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.