BIJ DE GRENS VAN WATER EN LAND

BIJ DE GRENS VAN WATER EN LAND
VAN DE HAVEN EN HET DORP
STROOMT HET IJSSELWATER
LANGS ZEEKLEI EN SLIBEILAND

Dichter(s): Niels Blomberg

Locatie: Vossemeerdijk 1, 8251PM Ketelhaven

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Het gedicht hangt op gemaal Colijn van waterschap Zuiderzeeland en beschrijft dit gemaal in zijn omgeving.

Initiatiefnemer: Waterschap Zuiderzeeland

Vormgever: Custom media, Emmeloord

Boek: Woordenstroom, de tweede bundel van Niels Blomberg, waterdichter van waterschap Zuiderzeeland

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Sinds 2006 is Niels Blomberg waterdichter van waterschap Zuiderzeeland, dat belast is met het waterbeheer in de provincie Flevoland.

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.