Cheilopogon Exsiliens (voor een gelauwerde)

Hij hengelt naar uw taal - de zinnen
van een afstand waargenomen - lettergrepen
ongrijpbaar kolkend in het water
Het vermoeden van een vangst.
De onbelezen visser in de nacht hangt
zijn lantaarn hoger in de mast en wacht
Niet weten waar wanneer waarom
Bij het schrijven in het hoofd - een angst.

Dan ziet hij onrust in de zee - een hand
duwt deining in zijn boot - hij schrikt van
klapwieken en flikkeren - ovaties zilverlingen
op het dek - applaus van vinnen - schepsels
door het licht gelokt werpen zich voor
uw voeten - de visser ziet opnieuw bewijs.

elk stoutmoedig durven krijgt zijn prijs.


Dichter(s): André van Zwieten

Locatie: Coördinaten: (51.972882319564754, 5.34544455648347)

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 31 mei 2021

Initiatiefnemer: Gemeente Wijk bij Duurstede. André vanZwieten is sinds januari 2014 stadsdichter aldaar.

Vormgever: André van Ziweten

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Naar aanleiding van de winst van Liesbeth van de Lagemaat (uit... Wijk bij Duurstede) van de Grote Poëzieprijs 2021 met haar dichtbundel 'Vissenschild'. Dat verklaart ook de opvallende titel (voor zover een titel van een gedicht verklaarbaar is). Immers, Cheilopogon Exsiliens is de naam van een 'straalvinnige vissensoort' uit de familie der vliegende vissen. Dat deze bandvleugelvliegende vis op de rode lijst van bedreigde soorten staat, zal geen toeval zijn.

Meer info: Alle gedichten van de Wijkse stadsdichter zijn hier te lezen: https://www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/stadsdichter-andre-van-zwieten/gedichten-andre-van-zwieten.html Meer over Liesbeth van de Lagemaat's bundel Vissenschild op : https://www.prijsdepoezie.nl/de-grote-poezieprijs/de-grote-poezieprijs/

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.