Credo, mien bestoan

Ik vroag de wind mor dij verstaait mie nait
Ik vroag de zee dij zingt heur aigen laid
Geef mie de nacht din heb ik onderdak
Doarom, doarom zing ik

Het complete gedicht luidt:

Ik vroag de wind mor dij verstaait mie nait
Ik vroag de zee dij zingt heur aigen laid
Geef mie de nacht din heb ik onderdak
Doarom, doarom zing ik
Ik zai de vogels tegen d'oavendlucht
Ik denk mien leven in 'n vogelvlucht
Geef mie de nacht din heb ik onderdak
Doarom, doarom zing ik
Ik wait der is 'n tied van komen
En ook een tied van goan
En alles wat doar tussen ligt
Ja, dat is mien bestoan
Veur d'ain duurt 't leven veul te kort
Veur d'aander veul te laang
D'ain is blied dat 't zover is
En d'aander dij is baang
Ik mis dij naait meer bie mie binnen
'T Wordt kolder om mie tou
En in mien menselekhaid vroag ik mie of
Woarom zo jong, zo gaauw
Soms vuil ik mie gelukkig
Din hang 'k aan mien bestoan
Din zing ik mit de vogels met
Din proat ik tegen de moan
Din binnen we mit zien baaiden
'K Zet alle klokken stil
En ik verneuk miezulf din weer
Want 'k wait dat dat nait wil
'T Geluk liekt sums zo hail dicht bie
Din main ik dat 't ter is
En in mien aigenwiezeghaid
Din griep ik altied mis, mis, mis

Dichter(s): Ede Staal

Locatie: Kustweg, Delfzijl, Nederland

Taal: Gronings

Datum geplaatst: 2001 (in juni 2021 herplaatst na dijkverzwaring)

Relatie met locatie: Het kunstwerk met gedicht is een ode aan Ede Staal. Ede overleed in Delfzijl.

Vormgever: Chris Verbeek

Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ede_Staal en https://www.rtvnoord.nl/edestaal/biografie

Naam invuller: Geke Haarlemmer

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.