De Boalserter Merke

Te Boalsert yn 'e merke
Seach ik in famke gean.
Ik tochte, bern! Wat biste tûk;
Sa jong en prûs, sa nuver smûk;
Ja, nuver smûk,
Ja, nuver smûk;
Sa tsjep yn sneinske klean.

Ik kaam har wer temjitte,
En seach har bjuster oan.
Ik seach har oan, ik seach har nei:
Mar seach hja my, dan rûn ik wei;
Ja, rûn ik wei,
Ja, rûn ik wei,
En like hast bestoarn.

Soms teach hja nei de kreammen,
En koft wat nije klean;
Mar wat hja koft en wat hja die,
Of wat hja te benoaskjen hie,
Benoaskjen hie,
Benoaskjen hie,
Hja moast my altyd sjen.

Dan gluorke se oer it skouder,
Krekt as 't in skierkert wie:
En wat hja glûpte, of wat hja seach,
Ik wie har nea net út it each,
Net út it each,
Net út it each,
Al wie 'k ek noch sa fier.

De jûn begûn te kommen,
En 't foltsen gong te bier;
De famkes kui'ren hân oan hân
En wat der wie yn 't Fryske lân,
Yn 't Fryske lân,
Yn 't Fryske lân,
Moast no ris oan 'e swier.

Dichter(s): Eeltje Halbertsma

Locatie: Coördinaten: (53.070286963616894, 5.5251244880828665)

Taal: Fries

Datum geplaatst: 1994

Relatie met locatie: Dit gedicht maakt deel uit van It Fryske Fersepaad, dat loopt langs de vaart van Iens naar Bolswrad. Info over de route en de daarin opgenomen gedichten in 'It Fryske fersepaad; in paad van fersen tusken Iens en Boalsert; gearstalling Inne Heerma en Douwe Willemsma. Uitgave van Stichting Dorpshuis Edens, gedrukt door Van der Eems, Oosterend. ISBN 9090 2072 01.

Initiatiefnemer: Stichting Dorpshuis Edens / Stichting Doarpshûs Iens, Van Burmaniawei 4, 8733 EP Iens.

Vormgever: Gert Jan Slagter

Boek: 'De Boalserter merke' werd in 1822 voor het eerste gepubliceerd bij de Fa. J.de Lange (Deventer), als onderdeel van de verhalen- en dichtbundel 'De Lapekoer fan Gabe Skroar'. Deze zou later (in 1871) samen met het andere werk van de gebroeders Halbertsma uitgroeien tot de (ook buiten Friesland befaamde bundel) verzameling 'Rimen en Teltsjes'.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Of het bijna tweehonderd jaar later nog net zo gezellig is op de markt in Bolsward? Er is in elk geval geen handel meer in vee. Geen paarden, koeien, kalveren, geiten, kippen of konijnen meer. Wel: groente, fruit, vis, kleding en andere koopwaar. En jongens die kijken naar meisjes? Die zijn van alle tijden, dus: iedere donderdag van 8 tot 13 uur kun je rondsneupen langs de ca. 30 kramen. Het lied is later op muziek gezet en een in Friesland een bekend vers geworden, dat onder meer is opgenomen in de liedbundel 'Fryslân sjongt'.

Meer info: De volledige (Friese) tekst van het gedicht lees je op https://fy.wikipedia.org/wiki/De_Boalserter_Merke Meer over Halbertsma op https://nl.wikipedia.org/wiki/Eeltje_Halbertsma De integrale bundel Rimen en Teltsjes van de Bruorren Halbertsma, waar dit gedicht in is opgenomen vind je op https://www.dbnl.org/tekst/halb003rime01_01/index.php

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.