De Brouwer

De laaving staat gereed,
Waar is het dorstend Leed?
Als Dorst en Dranck malkaar ontmoet,
Is't Bitter d'oorspronch Van het Soet:
ô Ziel!, 't Begeeren en het Geeven,
Uw Dorst, en 's Leevens spring fontyn,
Sal Eeuwige verquicking Zyn,
Die weelden lust, soeck sulckeen leeven.

Dichter(s): Jan Luyken

Locatie: Prinsengracht 96, Amsterdam, Nederland

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: In het pand zit een café

Boek: Het menselyk bedryf (1694)

Meer info: De complete dichtbundel, volledig gewijd aan allerhande ambachtslieden, is hier te vinden: https://www.dbnl.org/tekst/luyk001mens01_01/

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.