De dominé van Urk

De dominé van Urk
die zou op Schokland preeken
door 't ruischen van de zee
was hij zijn preek vergeten.

De dominé van Urk
die zou op Schokland preeken
door 't ruischen van het graan
was hem zijn preek ontgaan.

Dichter(s): Jo Spier

Locatie: Middelbuurt 3, Schokland, Nederland

Taal: Nederlands

Datum verwijderd: In augustus 1916 is het vers van het houten gebouw weggenomen en rechtstreeks op de verbindingsdeur van de Schoklandse kerk met zijn pastorie geschilderd.

Naam invuller: Herman Baljet, Almere

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.