De hoofdige boer

Eens was het anders hier ter steê,
Wanneer een voord den weg doorsnee';
En 't brugje, naast die voord geleid,
Den smaad droeg van zijn nieuwigheid.

Dichter(s): A.C.W. Staring

Locatie: Whemerweg, Almen, Nederland

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Het gedicht waaruit deze regels stammen beschrijft wat zich op deze locatie zou hebben afgespeeld.

Boek: Gedichten van A.C.W. Staring, eerste stuk, blzz. 74-81, uitgave van H.C.A. Thieme te Zutphen, 1820.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het betreft de eerste vier regels van de tweede strofe van 'De hoofdige boer', een van de meest bekende gedichten van Staring: 'Elk weet, waar 't Almensch Kerkje staat, en kent de laan, die derwaart gaat.' Het beschrijft de hoofdige (= koppige) boer Stuggink, die vanouds gewoon was om, net als zijn voorouders, op weg naar de kerk te waden door de voorde (doorwaadbare plaats) van een greppel, die het kerkenpad kruiste. Ook toen er een brug gebouwd was, om de kerkgangers natte voeten te besparen, hield hij aan zijn gewoonte vast en waadde hij naast de brug door de greppel. Het gedicht heeft als motto 'swerving from our father's rules is calling all our fathers fools', door Staring zelf vertaald als 'De wet der vaadren niet bewaren Heet ze al te saam voor zot verklaren'.

Meer info: De gehele tekst is te lezen op http://www.dbnl.org/tekst/star003gedi01_01/star003gedi01_01_0011.php?q=hoofdige#hl1 .

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.