De kleine en de groote is daar en de knecht vrij van zijnen heer

De kleine en de groote
is daar en de knecht
vrij van zijnen heer

Dichter(s): Onbekend

Locatie: bergweg 21 zeist

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: De huidige versie van het poortgebouw dateert uit 1885; gezien de spelling zal het vers ook wel uit die tijd stammen.

Relatie met locatie: Aan de gevel van de Oude Algemene Begraafplaats in Zeist.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: De tekst is afkomstig uit de bijbel: Job 3 vers 19. In boek 3 is Job inmiddels beroofd van al zijn levensvreugd en vervloekt hij de dag dat hij geboren is. Hij reflecteert op de rust van het graf en de dood waarin ieder gelijk is: “17. Daar houden de bozen op van beroering, en daar rusten de vermoeiden van kracht; 18. Daar zijn de gebondenen te zamen in rust; zij horen de stem des drijvers niet. 19. De kleine en de grote is daar; en de knecht vrij van zijn heer.“ Geen wonder dus dat dit boven de poort van de begraafplaats werd aangebracht.

Meer info: Over de Oude Algemene Begraafplaats: https://www.oudealgemenebegraafplaatszeist.nl

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.