De laatste wacht

(fragment)

GODIN DER VREDE

Aan elke dag
Reik ik de hand
Als de zon ten oosten daagt
De vlakte kleurt
Is elke dag een droom
In kostbaar schrijn bewaard

Dichter(s): Peter Holvoet-Hanssen

Locatie: Lombardenvest 23, Antwerpen, België

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2011

Relatie met locatie: Het gedicht is een fragment uit het stadsdichtersproject van Peter Holvoet-Hanssen 'The Last Post' waarbij de 'StadsPeter' oorlogsgetuigenissen verzamelde in het Antwerpse Vredescentrum; de verzen die aan de muur (in het 'medaillon') van het Vredescentrum werden opgenomen (binnenplein) zijn geschreven door de dichteres Irène De Weerdt die twee wereldoorlogen meemaakte en 100 jaar werd.

Initiatiefnemer: Vredescentrum Antwerpen

Vormgever: Jelle Jespers

Boek: Antwerpen/Oostende (Uitg. Prometheus, Antwerpen, 2012)

Meer info: www.antwerpenboekenstad.be

Naam invuller: Peter Holvoet

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.