De Malpievennen

Er liep hier ooit een smal en zandig pad,
dat zelden door de mensen werd betreden,
de Malpie werd toen huiverend gemeden,
daar ze in naam en faam vol dreiging zat.

Als diepe spiegels zijn haar stille vennen,
waarboven zwarte stern en kokmeeuw gaan,
daar zweeft de nachtzwaluw bij volle maan
op zoek naar vlinders bij de zwarte dennen.

De vennen werden lang te rijk gevoed,
de zonnedauw kon er niet meer gedijen,
omdat die het van armoe hebben moet.

Daar wij de welvaart niet lieten betijen,
behoudt de Malpie haar verarmd gezicht:
een woekerende wond bijtijds gedicht.

Dichter(s): Frans Hoppenbrouwers

Locatie: De Malpie, Valkenswaard, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 31 juli 2017

Relatie met locatie: Bij toeval ontdekt tijdens een fietsvakantie.

Boek: Calendarium Poeticum

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het Calendarium van Frans Hoppenbrouwers is een gang door het jaar. Aan de hand van sonnetten voert de dichter ons van dag tot dag mee naar zijn innerlijke wereld, zijn twijfel en zijn zekerheden. Uitgaand van uiterlijke, direct herkenbare beelden, geënt op het seizoen, het weer, de kerkelijke vierdag, de burgerlijke gedenkdag, de folklore enzovoort, weet hij de lezer mee te nemen naar de diepere lagen van het dagelijkse leven. Goed beschouwd is het Calendarium één groot gedicht, onderverdeeld in 366 sonnetten. Elk etmaal krijgt evenveel aandacht, omdat een miezerige donderdagmiddag evenzeer bestaansrecht heeft als een heldere zondagmorgen, omdat het zeuren van de winter niet minder sprekend is dan het jubelen van de zomer. Het Calendarium is ook en vooral het eerlijke relaas van een vijfjarige periode uit het leven van een dichter die ogen en oren openhoudt. Het is een indrukwekkend bouwwerk, waaraan steen voor steen met zorg vorm is gegeven, zodat er een ruimte is ontstaan waarin men zich thuis kan voelen. Naar lijf en ziel.

Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Hoppenbrouwers http://www.cubra.nl/franshoppenbrouwers/

Naam invuller: Jan Timmermann

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.