De minsken

De
minsken wolle
ornaris wêze
hwer't se net
binne

Dichter(s): Onbekend

Locatie: Stationsplein 1A, 8911 AC Leeuwarden, Nederland

Taal: Fries

Datum geplaatst: 18 mei 1952

Relatie met locatie: Electrificatie van de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle.

Initiatiefnemer: Nederlandse Spoorwegen

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het betreft een aantal tegels ingemetseld in een muur van de stationshal. In de stationshal in Leeuwarden geplaatst in 1952 bij de elektrificatie van de spoorlijn naar Leeuwarden. Het plateau is aangeboden door de Maatschappij voor Nijverheid en Handel.

Meer info: https://www.spoorbeeld.nl/herdenkingstableau-electrificatie

Naam invuller: Jan H. Kila

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.