DE ROEP, HET LICHT, HET SCHOUWEN

DE ROEP

LIEFDE DER WERKERS TOT HET SAMENWERKEN
WORDT HIER TOT ROEP EN ROEPING VAN DE STERKEN
T GELUID UITDRAGEND OVER RUIMTE EN TIJD
DAT DE EENHEID VAN HET MENSCHDOM ZAL BEWERKEN


HET LICHT

HET LICHT ALS SCHEIDING VAN DE DUISTERNIS
DAAGLIJKSCHE ZEGEN EN GEHEIMENIS
MAAKT VOOR DEN MENSCH DE WIJDE WERELD ZICHTBAAR
WIER SCHOONHEID HEM EEN GLANS EN LUISTER IS


HET SCHOUWEN

WAT DE OOGEN ZIEN, DAT ZAL HET HART VERSTAAN
BESCHOUW DE WERELD: VOOR U ZAL 'T BESTAAN
NU DUISTER DAN DOORZICHTIG-ZICH ONTVOUWEN
BEGRENSD EN EINDELOOS WERKELIJK EN WAAN

Dichter(s): Victor E. van Vriesland

Locatie: Essenstraat, Eindhoven, Nederland

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Vormt een eenheid met de Panta Rhei fontein.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: De drie gedichten liggen op de grond in een klein park tussen Kantanjelaan, Frederiklaan en Essenstraat rondom de Panta Rhei fontein. Ze liggen aan het einde van drie van de toegangspaden tot het parkje.

Meer info: http://www.eindhoveninbeeld.com/foto.php?foto=6794&sel=groep

Naam invuller: Jeroen van den Heuvel

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.