De stem

Gy zijt het, adem onzer borst!
Gy, stroom van lucht, die door de dorst
des vuurgen harten ingezogen,
en, gloeiend weder uitgestort,
zijn Echo over de aarde wordt,
op zilvren wieken uitgevlogen!

Dichter(s): Isaäc da Costa

Locatie: Da Costakade 205, Amsterdam, Nederland

Taal: Nederlands

Opmerkingen of wetenswaardigheden: De complete tekst via DBNL: https://www.dbnl.org/tekst/cost002jpha02_01/cost002jpha02_01_0016.php

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.