De Val van de Toren te Harderwijck

….
Nu kwam de tweede schok,
Waar bij een groote brok,
Al daavrend nederviel,
die uitzicht had naar ’t Noorden;
Terwijl we op ’t eigenst uur
Den val al dondrend hoorden
Van heel den Zuider muur;
Maar midden in dien val
Verrijst een vreemd geschal;
De Klokken ploffen neder,
En loeien door de lucht;
Een nevel rijst ‘er weder,
Waar voor het Zonlicht vlugt.
….

Dichter(s): Gerhardus Knoop

Locatie: Achterom, 3841 Harderwijk, Nederland

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Gerhardus Knoop (geboren in 1730), was gelegenheidsdichter en praeceptor van de Latijnsche School te Harderwijk. Hij schreef, als zovele tijdgenoten, Latijnse verzen, maar ook bediende hij zich bij het ‘rymen’ wel van zijn moedertaal. Knoop maakte over de Val van de Toren van Harderwijk in 1797 een gezang van 19 coupletten à 12 regels. Het is zijn enige gedrukte gedicht. Rhijnvis Feith was van 1764-1768 bij Knoop in huis. Knoop onderwees Feith in de eerste beginselen van de dichtkunst. Het gedicht ‘De Val van de Toren te Harderwijck’ is binnen een cirkel van 20 meter te vinden.

Meer info: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1pcSVKHdahMsT14AOXyvR4JD6I7w&hl=en_US&ll=52.35016606784138%2C5.619307999999933&z=17

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.