De Westertoren

O, aalde westertoer
Dû bist sterk en stoer
Dû sochst oer laand en sea
En waakst oer ús likje stea

Dichter(s): Onbekend

Locatie: Coördinaten: (52.94281395467287, 5.399966110447041)

Taal: Fries / Hindeloopers

Relatie met locatie: Vanaf het bruggetje bij de Tuinen, met het zicht op de Westertoren van Hindeloopen

Initiatiefnemer: Collectie Museum Hindeloopen

Vormgever: Museum Hindeloopen

Meer info: Over de Hindelooper taal zie https://www.dbnl.org/arch/kooi006taal01_01/pag/kooi006taal01_01.pdf museumhindeloopen.nl Over de toren vertelt de gids: "Van de naar Friese middeleeuwse trant uit drie blokvormige geledingen bestaande toren, waarvoor in 1593 betaald werd, verbrandde in 1701 de spits. Deze werd in 1724 vervangen door de huidige uit drie verdiepingen bestaande open, ten dele met leien bedekte houten bekroning, naar ontwerp van Claes Piters (welk ontwerp in 1737 te Oldeboorn werd nagevolgd).''

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.