De wind, een wonder door Gods macht

De wind, een wonder door Gods macht,
drijft dezen molen door zijn kracht.
Doe Gij Uw gunst, o Hemelheer,
op dezen molen dalen neer
en wilt hem aan Uw zorg verbinden.
Bewaar hem voor de felle winden,
voor onweer en voor bliksemstralen,
die bergen treft en lage dalen,
maar dat Uw zegen hem bewaar'
tot voordeel van den eigenaar.

Dichter(s): Onbekend

Locatie: Lindeseweg 29, Vorden, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: Het gedicht was in ieder geval in 1977 al op de molen te lezen, maar hoogstwaarschijnlijk is het gedicht veel ouder.

Relatie met locatie: Het gedicht staat te lezen op de Lindesche Molen uit 1856.

Boek: Uit: 'Gelders Molenboek', tweede druk, De Walburgpers, Zutphen, 1982, blz. 569.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het betreft een zogenaamde molenpsalm, waarin voorspoed wordt afgesmeekt voor de molen. Hetzelfde gedicht zou vroeger ook hebben gestaan op de molen De Zwaluw te Hoogeveen.

Meer info: Meer molen[aars]psalmen/rijmen/verzen zijn onder meer te vinden op https://www.molendatabase.nl/

Naam invuller: K. Nijhuis-Hunnersen

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.