Dus heeft de kunst ons ANSLO afgemaelt

Dus heeft de kunst ons ANSLO afgemaelt.
Maer van zyn geest, door hemelsch vuur bestraelt,
Heeft hy ons zelf een schooner print gegeven
In dichter, daer hy eeuwigh in blyft leven.

Dichter(s): Joan de Haes

Locatie: Reyer Anslostraat 2, Amsterdam, Nederland

Taal: Nederlands

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Portret en vers komen uit de eerste uitgave van Anslo’s verzamelde gedichten in 1713, 44 jaar na zijn overlijden. Het was Joan de Haes die de uitgave verzorgde en de loftuiting pende. De ets is van Jacob Folkema naar een schilderij van Govert Flinck.

Naam invuller: Sybrand

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.