Eb

Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
Iedre minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door 't ogenblik.
Zuigende eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?

Dichter(s): M. Vasalis

Locatie: Koning Boudewijnpromenade 186, 8400 Oostende, België

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: Het gedicht is in ieder geval sinds 2011 hier te lezen.

Relatie met locatie: Aan de kust in Oostende.

Meer info: https://debedachtzamen.nl/?p=381 en https://sjaakstolker.wordpress.com/2011/11/23/poezie-in-oostende/

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.