Een liedje van het water

Ik lag den lieven langen dag
tusschen het bloeiend fluitekruid;
er zweefde een liedje voor mij uit,
nu hoort naar wat ik zingen mag:

Wie nooit den lieven langen dag
bij 't spiegelklare water lag,
zijn uur is kort, zijn vreugd heeft uit, -
want nimmer zag hij wat ik zag
tusschen het bloeiend fluitekruid.

Wie naar het klare water gaat
hem zullen de oogen opengaan,
want zeker zal hij hier verstaan
- geknield tusschen wat groeit en leeft -
hoe God het schoonste zingen geeft
bij water, bloeiend kruid en riet
om niet! -

Dichter(s): Ida Gerhardt

Locatie: Coördinaten: (52.95757056241624, 4.745277320376573)

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: juni 2021

Initiatiefnemer: Commissie Stadsdichter Den Helder

Boek: Uit: 'Het veerhuis' (1946)

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Juni 2021 was er te lezen op https://www.rodi.nl/regio/denhelder/206471/gedichten-in-de-vrije-helderse-natuur : "Mensen verrassen met mooie dichtregels op onverwachte plekken, dat is het doel van de Helderse Commissie. Tijdens een fietstocht of wandeling over de Linie kan vanaf nu een poëtische pauze worden ingelast. Op de groene kasten van pompgemaal Huisduinen -[schuin] tegenover het ziekenhuis- zijn drie haiku’s te lezen van Sofie Zoutendijk en de toepasselijke klassieker ‘Een liedje van het water’ van Ida Gerhardt."

Meer info: Nieuwsbericht: https://www.kunstindenhelder.nl/gedichten-op-het-pompgemaal Het veerhuis van Gerhardt als ebook: https://www.dbnl.org/tekst/gerh002veer02_01/index.php

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.