Er is niets nieuws zonder de zon

Er is niets nieuws zonder de zon.

Dichter(s): Herman de Coninck

Locatie: Greinschuurstraat 15, 8000 Brugge, België

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: Ergens tussen tussen 2003 en 2006.

Relatie met locatie: Het gaat om godshuisjes van het OCMW Brugge.

Initiatiefnemer: OCMW Brugge

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Deze woorden zijn ontleend aan de Bijbel, Prediker I, vs. 9: 'Tgene datter geweest is, 't selve salder zijn: ende 't gene datter gedaen is, 't selve salder gedaen worden: so datter niet nieuws en is onder de Sonne.' Het komt uit het gedicht Winter van Herman de Coninck.

Naam invuller: Patrick Arnou

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.