Fort en Flanken

Er is een vleermuis in mijn jas gelegd.
Mijn vuurmond kauwt op korengras.
Verder ben ik die ik drie eeuwen was:

Een breed en hoekig fort met mortieren
en kanonnen, met flanken en een keel.
Met kleine voeten, uit de heerlijkheid Sint
Pieter, die zich in mijn voegen wrongen.

Dichter(s): Emma Crebolder

Locatie: Fort Sint Pieter Maastricht, Luikerweg 80, 6212 NH Maastricht, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2012

Relatie met locatie: Renovatie van het Fort

Initiatiefnemer: Renovatie Stichting

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Renovatie van Fort Sint Pieter

Meer info: www.emmacrebolder.com

Naam invuller: Emma Crebolder

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.