Geen afschrik bare U wat gij ziet

Geen afschrik bare U wat gij ziet :
Den Dood vreest hij die God vreest niet

Dichter(s): A.C.W. Staring

Locatie: Zutphenseweg 13, Lochem, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 1829

Relatie met locatie: Het puntdicht werd geschreven om op deze plaats (boven de ingang van de oude begraafplaats te Lochem) aangebracht te worden.

Boek: Gedichten van A.C.W. Staring, ter tweede uitgave bij een gezameld en verbeterd, vierde deel, blz. 139. Uitgave van Is. An. Nijhoff te Arnhem, MDCCCXXXVII (1837).

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het onderdeel van de bundel waar dit puntdicht is opgenomen, draagt de titel 'Puntdichten 1827-1835'. Het staat onder de kop 'OPSCHRIFTEN VOOR BEGRAAFPLAATSEN', met de toevoeging 'voor die te Lochem, Boven den ingang, van buiten'. Vanaf 1829 was begraven in de kerk om hygiënische redenen niet langer toegestaan. Kort nadien werden vele begraafplaatsen aangelegd buiten de bebouwde kom. Die van Lochem werd in 1829 geopend.

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.