Geen muren verduren der uren geweld

geen muren
verduren
der uren
geweld

Complete gedicht:

Lief roosje!
Wiens bloosje
Een poosje maar staat;
Dat, geurig
En kleurig,
Zoo schielijk vergaat;
Dat, bloeijend
En groeijend,
Al stoeijend geplukt,
Het jeugdige
Vreugdige
Meisje verrukt;
Het glimmen
Der kimmen
En ‘t klimmen der zon,
Uw schoonheid
Ten toon spreidt
Zoo fraai het maar kon;
Bij ‘t dalen
Dier stralen
Uw pralen heeft uit,
Uw knopjes
Uw topjes
Zijn de aarde ten buit;
De winden
Ontbinden
Verslinden uwe eer;
Door d’ avond
Gehavend
Verwelkt ge reeds weêr!
Zoo spoeijen
Na ‘t bloeijen
En ‘t groeijen der jeugd,
De stonden
Verbonden
Aan wereldsche vreugd.
Het leven,
Ons even
Gegeven, gaat voort,
Door stormen
En wormen
Van droefheid gestoord;
Uw zaden
En bladen,
Der maden ten prooi,
Versterven
En derven
Ook spoedig hun tooi;
Geen muren
Verduren
Der uren geweld;
Ook vorsten bezwijken,
Hoe trotschlijk zij prijken,
In spijt hunner wachten,
Voor ‘t woên en de krachten
Des tijds, die de roos en den eikenboom velt!


Dichter(s): R.H. Arntzenius

Locatie: Woubrugge, Jacobswoude, 2481 NA Woubrugge, Netherlands

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 30 juli 1913

Relatie met locatie: Herinneringsmonument aan het verdwenen dorp Jacobswoude.

Initiatiefnemer: O.C. van Hemessen, veldwachter in Woubrugge, en amateur dorpshistoricus

Boek: Uit: 'Nagelaten gedichten' (1825)

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Jacobswoude ging ten onder aan de vervening rondom het dorp. De natte voeten dreef de inwoners van hier. De muren bezweken nadien vanzelf. Ik was best verrast deze regel aan te treffen in een gedicht dat ‘Het Roosje’ heet. Maar alles is natuurlijk aan verval onderhevig. De naald werd opgericht bij de Onafhankelijkheidsfeesten in 1913. Hierbij werd herdacht dat er 100 jaar eerder een eind aan de Franse bezetting was gekomen.

Meer info: Aanvullende info over het monument: https://vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record=ZH27ad TV-reportage ‘Van Gewest tot Gewest’ uit 1975: http://www.museumwoubrugge.nl/wordpress/monument-jacobswoude Gedigitaliseerde versie van ‘Nagelaten gedichten’ door Mr. Robert Hendrik Arntzenius: https://books.google.nl/books?id=EPzphQeC7XwC

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.