Germain Derycke

Dichter(s): Willie Verhegghe

Locatie: Bellegem, Kortrijk, België

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2015

Relatie met locatie: Wielerkampioen Germain Derycke woonde in Bellegem.

Initiatiefnemer: Stad Kortrijk

Naam invuller: willie verhegghe

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.