god een schelde

en mijn lot is god te prijzen naar diens schhnheid hen te wijzen woor 'k geschapen schoon zie rijzen spiegel ongewordener pracht.

Dichter(s): Jan Hammenecker

Locatie: Jan Hammeneckerstraat, Bornem, België

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Het gaat over de schelde en het staat dicht bij de schelde.

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.