Gravensteen Grafsteen

Dichter(s): Willie Verhegghe

Locatie: Gravensteen, Gent, België

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2000/2003

Relatie met locatie: Het gedicht heeft het Gravensteen als onderwerp. Het Gravensteen was gedurende eeuwen (van 1407 tot het einde van het ancien régime) de zetel van de centrale grafelijke rechtbank voor het graafschap Vlaanderen, de zogenaamde Raad van Vlaanderen. Het Gravensteen diende niet enkel als zetel voor de rechtbank maar ook als gevangenis. Op het Veerleplein en op de brug tussen dit plein en de Burgstraat werden vaak executies voltrokken. De Raad van Vlaanderen was een gevreesd en efficiënt wapen tegen het stedelijk particularisme. Grote verliezer was de stedelijke variant van de rechtsspraak, gebaseerd op het gewoonterecht dat eerder naar verzoening tussen de partijen streefde en de barbaarse lijfstraffen die de Raad nog volop hanteerde ten dele had vervangen door humanere bestraffingen als verbanningen en strafbedevaarten.

Initiatiefnemer: Stad Gent en het Gentse Poëziecentrum. Poëziecentrum, Hotsy Totsy, Honest Arts Movement en Stad Gent-Departement Cultuur, sport en Vrije Tijd/Cultuurdienst.

Vormgever: Camiel Van Breedam

Boek: ongepubliceerd

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het gedicht werd geschreven en geplaatst in het kader van de Gentse poëzieroute. Je kan deze route op je eentje lopen (gratis folders in Poëziecentrum) of met een gids.

Meer info: Meer info: http://www.poeziecentrum.be/educatief-aanbod/poezieroutes Je kan de route ook downloaden: http://www.literairgent.be/wandelingen/poezieroute/

Naam invuller: willie verhegghe en Poëziecentrum

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.