Gravin Jacoba

Soms wandelt zij 's avonds
loom langs de molen, haar
kleed en haar mantel
sierlijk geplooid.

Bij een boomspiegel
vertraagt ze, bewondert
alle bloemen die om de
spiegel staan.

Schrijdt dan bedachtzaam
verder: een kleurrijk leven
is voltooid. Ze zal weer het
duister ingaan.

Dichter(s): Frouwkje Zwanenburg

Locatie: Tuinstraat 73-79, Gouda, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 21 juni 2008

Relatie met locatie: De Tuinstraat komt uit op een park, waaronder zich resten bevinden van het voormalige kasteel van Jacoba van Beieren.

Initiatiefnemer: Mozaïek Wonen

Vormgever: Abee Reklame

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het gedicht is geplaatst in het kader van de wedstrijd "Straatmetamorfose" van het wijkteam Binnenstad in Gouda. De bewoners van de Tuinstraat behaalden met hun idee voor het opknappen van de balkons in de straat de vierde prijs in deze wedstrijd. Behalve het gedicht van Frouwkje Zwanenburg is ook een gedicht van Henk Kooijman "Blinkend Gouds" aangebracht en een collectie historische foto's van de Tuinstraat.

Naam invuller: Sijmen Tol

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.