Grift in de Beurtvaartstraat

Hier trekt een stift haar lange waterlijn
Lees hoe verhalen in de stroming zichtbaar zijn

De griffel weet hoe ondergronds het liep
Wij hebben breekbaar levend water opgediept

Nu stroomt het hier opnieuw, een leeslint in de straat
Een route in de stad die licht en lucht weerkaatst

Zie je de beekprik al, visje van ‘t zuiverste water
De beurt is aan de buurt, de plek is op de brug

De leuning legt van hand tot hand verbinding
Een toekomst die in ons geheugen staat gegrift

Dichter(s): Ria Borkent

Locatie: Beurtvaartstraat 17, 7311 MS Apeldoorn, Nederland

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Het gedicht is in zinnen gehakt en bij ieder bruggetje over het naar boven gehaalde riviertje komen we regels tegen.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Van oudsher was De Grift een smal riviertje waar de Apeldoorners niet veel aan hadden. Energie en schoon water kwam via de sprengen en de beken de molens voor papier, wassen of metaalbewerking binnen zetten. Pas met het uitgraven van het Kanaal tussen Apeldoorn en Hattem en later naar Dieren had men een waterweg om met een boot ladingen af te voeren. De Grift lag eigenlijk alleen maar in de weg en werd daarom steeds vaker in rioolbuizen onder huizen, bedrijven en straten gestuurd. Maar nu het steeds meer gaat regenen in Nederland en natuurlijke regenafvoer via beken en riviertjes beter zijn voor het milieu en ook leuker om naar te kijken, wordt De Grift steeds meer uit zijn hol gelokt en getoond in de open lucht. Dat geeft ook een visje als de ‘beekprik’ nieuwe kansen! Voor de opening van een deel van De Grift (14 maart 2012) was een stadsgedicht nodig. En de door Ria geschreven regels zijn stuk voor stuk opgenomen in het straatbeeld. Bij ieder bruggetje twee regels. Eén links en één rechts. Vijf strofes van twee regels. Vijf maal een distichon. Parend rijmende regels, hoewel niet altijd. Bij Ria mag water op brug rijmen… Maar we moeten wel uitkomen bij het inprenten, graveren, ‘griffen’ in ons geheugen. De dichter heeft de relatie gezocht tussen het kronkelende watertje en de verhalen die er aan vast zitten, die het schrijft tussen de huizen. De Grift is verworden tot een leeslint.

Meer info: https://hetrijmrijk.wordpress.com/2015/08/26/een-leeslint-in-de-straat-ria-borkent/

Naam invuller: Ernst Jan Peters

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.