Halsbân

Zet ergens de eerste stap
op de Pingjumer Gulden Halsband
hij slingert door aardappel- en
grasland en je voetstap slingert mee

volg de dijk die er nog ligt
deels vergraven en vervlakt
die eeuwen zee heeft gezien
nu nooit meer keert

mooie werkeloze binnendijk
vol bedrijvigheid, wat hem bewoont
vliegt op als je aankomt, de kievit
of de ree uit het riet

loop en tuur naar de torens
van Arum, Zurich en Pingjum
maar je pad tussen de lappen land
is vrij van alle dorpen

met de ruige begroeiing mee
begeven je voeten zich naar een hemel
aan het firmament van groen
branden de paardenbloemen.

Dichter(s): Dien L. de Boer

Locatie: Burenlaan, Pingjum, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: september 2018

Relatie met locatie: ‘Halsbân’ , over de Pingjumer gulden halsband, een eeuwenoude dijk rond het dorp.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het gedicht is geschreven bij de film De Dyk van Jeroen Hoogendoorn

Meer info: https://kunstachterdijken.nl/leden/dien-l-de-boer/ en https://twitter.com/dichteropdedeel/status/1041958989368643585

Naam invuller: Geke Haarlemmer

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.