Hebt gy noch geld, noch goed: gaa deze deur voorby.

Hebt gy noch geld, noch goed: gaa deze deur voorby.
Hebt gy 't laatste, en mist gy 't eerste, kom by my.
Geef pand, ik geef u geld. waarom zoude ik u borgen?
Of is 't u niet genoeg dat gy van 't mynen teert?
Maart eyst gey u pand terug, zo dient ge in tyds te zorgen,
Dat my myn hoofdsom, met de rente wederkeert.
Zo help ik u en my, en toon, aan de onderzoekers
Van myn geheymen, 't graf des eervergeeten woekers.

Dichter(s): Balthazar Huydecoper

Locatie: Oudezijds Voorburgwal 300, Amsterdam, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 1740

Relatie met locatie: Hoofdvestiging van de Amsterdamse Stadsbank van Lening

Meer info: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Stadsbank_van_Lening_(Amsterdam)

Naam invuller: Sybrand

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.