Hemels gebaar

Een warme hand op uw bil
wanneer u ten hemel stijgt
En dan sterk zijn
En niet denken
aan de zonde
Wat een verzoeking!

Met een engel
op een wolk u neer leggen,
hemelser is er niet. Maar,
aardse verlangens zijn passé
Eeuwig onschuldig zijn,
is uw beloning
voor een levenlang
niet toegeven
aan uw stoutste dromen

En dan nu die hand,
spiritueel opkontje,
tergend, opwindend
Zijn dat nou engelen?

Satansgebroed is het.

Dichter(s): Adriaan van IJperen

Locatie: Koorstraat 2, 1811 GP Alkmaar, Nederland

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Het gedicht is geschreven ter gelegenheid van de onthulling van de gerestaureerde gewelfschildering 'Het laatste oordeel' van Jacob van Oostsanen

Initiatiefnemer: Stichting Alkmaars Dichtersgilde

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het gedicht hing in de kooromgang van de Grote of Sint Laurenskerk te Alkmaar. Het gerestaureerde gewelf werd in september 2011 onthuld. Verschillende leden van het plaatselijke dichtersgilde schreven daar toen over en hun werk hing tenminste een jaar in de kerk. Zie https://www.jacobcornelisz.nl/wp-content/uploads/Jacobsbode-21-nov-2011.pdf

Meer info: www.stadsdichteralkmaar.nl

Naam invuller: Adriaan van IJperen

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.