Herdenken

Wat is de Zaan een mooie, breede, stroom.
Ik ben een jongen te Zaandam geweest.
Jeruzalem: zóó teder als een droom, Herdenk ik hier mijn jeugd en elk Joodsch Feest.

Dichter(s): Jacob Israël de Haan

Locatie: Gedempte Gracht 40, 1506 Zaandam, Netherlands

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 26 februari 2013

Relatie met locatie: Achter de plaats van het gedicht is de voormalige synagoge gelegen. Nu een telefoonwinkel. In de synagoge was de vader van Jacob Israel en zijn zus Carry van Bruggen voorganger.

Initiatiefnemer: Het gedicht is door gemeente Zaanstad geplaatst op initiatief van Erik Schaap.

Boek: Uit: 'Kwatrijnen' (1924)

Meer info: www.schaapschrijft.nl

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.