Het buitenmeisje

Zij vroegen of ze tevreden was,
In de stad tevreden en daar?
Het jonge meisje knikte ja,
Zij waren zoo goed voor haar!

Zij knikte ja, zij zweeg en ging
In de kelderkeuken staan,
En zag omhoog door 't vensterraam,
Op straat de voeten gaan.

Toen dacht zij aan het groene veld
En aan haar ouders hut:
Daar over waait hoog de populier,
En de vlierboom aan den put.

Het geitjen op 't grasplein ginds verre de kerk,
En de lucht oneindig blauw, -
Haar moeder haspelt aan 't open raam,
En haar vader zit op 't getouw.

De wiedsters in 't veld en de leeuwrik omhoog;
- O lag zij bij hen in het vlas! -
En zat zij te peinzen, toen vroegen zij haar,
Of ze tevreden was?

Zij waren zoo goed en zoo vriendlijk met haar,
Zij kon niet zeggen: neen -
Maar 's avonds als zij slapen ging,
Toen weende zij alleen.

Dichter(s): Virginie Loveling

Locatie: Langemunt 8, 9850 Nevele, België

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Virginie werd geboren te Nevele (zus van Rosalie).

Boek: Uit: 'Gedichten' (1870)

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Aan het Sint-Pietersstation in Gent werd bij de eerstesteenlegging van het VAC (Vlaams Administratief Centrum) Gent, officieel de naam Virginie Lovelinggebouw vastgelegd. Het kantoorgebouw bestaat uit een toren van 90 meter en een publiek toegankelijke zijarm.

Meer info: http://www.dbnl.org/tekst/love001gedi01_01/love001gedi01_01_0049.php

Naam invuller: Leo E.J. Callens

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.