Het egeltje

De egel komt in 't eendere schemeruur
schuifelen langs de plavuizen van de schuur.

De ademsporen van zijn spitse snuit
gaan op de kille stenen aan en uit

omtrent de stille mens, die met geduld
zijn schuwheid went en de aarden schotel vult

en wacht, totdat een kleine ruige hand
zich tastend vastgrijpt een de schotelrand.

Dan drinkt het dier. Even, als in verstaan
zien twee bevredigden elkander aan.

Dichter(s): Ida Gerhardt

Locatie: Overschiesestraat 44, Schiedam, Netherlands

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 3 oktober 2015

Relatie met locatie: In 1908, toen dichteres Ida Gerhardt drie jaar oud was, verhuisde het gezin Gerhardt vanuit Gorcum naar de Overschiesestraat 44 in Schiedam. Op de muur van dit pand, waar het gezin tot 1910 woonde, werd de muurschildering aangebracht.

Initiatiefnemer: Idee van Ida Gerhardt Genootschap, gerealiseerd in samenwerking met Bibliotheek Schiedam, Stichting Mooi Werk en gemeente Schiedam (opdrachtgever).

Vormgever: Tessa Schlechtriem (Skizzie)

Boek: Uit: 'Sonnetten van een leraar' (Atheneum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 1979 (p. 147).)

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Bovenstaand gedicht is aangebracht op één van de buitenmuren van het pand in Schiedam waar Ida Gerhardt in haar jeugd heeft gewoond: Overschiesestraat 44, voorheen nummer 42. In de Tweede Wereldoorlog werden hier gezinnen ondergebracht die geen huis meer hadden. Daarna werd het pand geschonken aan Sint Franciscus. Liefdewerk, op voorwaarde dat er projecten in zouden komen voor minderbedeelden. Bijna 25 jaar heeft Stichting EigenWerk er haar onderkomen. Deze stichting is opgezet als project voor mensen zonder werk, waaronder veel personen in probleemsituaties. Er is onder andere een professionele houtbewerkplaats, een pottenbakkerij en een schildersruimte. Nadat de gemeente het gebouw voor één euro had gekocht, trok zij niet alleen haar beroepskrachten terug, maar werd in 2004 ook de subsidie voor projecten stopgezet. Protestacties zorgden uiteindelijk voor herstel van de subsidieverlening. Maar in de periode waarin de elektriciteit was afgesloten en in de collectebussen dubbeltjes werden opgehaald om de rekeningen te kunnen betalen, ontdekte projectleidster Annemiek Engels dat Ida Gerhardt in het pand had gewoond. Inmiddels kreeg het gebouw een plaats op de route van de Monumentendag. Na de dodenherdenking op 4 mei vindt hier jaarlijks de 'Nacht van Ida' plaats, waarin tot de ochtend van 5 mei gedichten van Gerhardt worden voorgelezen. Op haar geboortedag 11 mei worden op straat beschuiten met muisjes met gedichten uitgedeeld. 'Het Egeltje' wordt aangeboden aan de inwoners van Schiedam, die in 2004 de stichting ondersteunden. Het gedicht staat symbool voor wat er in het pand plaatsvindt: vrijwilligers vinden het fijn om iets van hun kundigheid te geven en bezoekers ontvangen graag die kennis. Het muurgedicht is onderdeel van een door de Bibliotheek Schiedam ontwikkelde wandelroute langs plaatsen die een rol speelden in het leven van dichteres Ida Gerhardt en haar familie. De wandelroute is als folder verkrijgbaar bij de Bibliotheek Schiedam in de Korenbeurs (Lange Haven 145, Schiedam).

Meer info: http://stichtingmooiwerk.nl/ida-gerhardt-dag-en-onthulling-muurgedicht/

Naam invuller: Tjitske Houkes

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.