Het nieuwe land

De meeuw, die vroeger over het water vloog,
verwondert zich, hier viel de aarde droog
vergane schepen rusten in mijn koren
ik ben nieuw land, ik ben maar pas geboren

Dichter(s): Ed Hoornik

Locatie: Westermeerdijk

Taal: Nederlands

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.