Het schrijverke

O krinklende winklende waterding

Complete gedicht:

O krinklende winklende waterding,
met 't zwarte kabotseken aan,
wat zien ik toch geren uw kopke flink
al schrijven op 't waterke gaan!
Gij leeft en gij roert en gij loopt zoo snel,
al zie 'k u noch arrem noch been;
gij wendt en gij weet uwen weg zoo wel,
al zie 'k u geen ooge, geen één.
Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij zijn?
Verklaar het en zeg het mij, toe!
Wat zijt gij toch, blinkende knopke fijn,
dat nimmer van schrijven zijt moe?
Gij loopt over 't spegelend water klaar,
en 't water niet méér en verroert
dan of het een gladdige windtje waar,
dat stille over 't waterke voert.
o Schrijverkes, schrijverkes, zegt mij dan, -
met twintigen zijt gij en meer,
en is er geen een die 't mij zeggen kan: -
Wat schrijft en wat schrijft gij zoo zeer?
Gij schrijft, en 't en staat in het water niet,
gij schrijft, en 't is uit en 't is weg;
geen Christen en weet er wat dat bediedt:
och, schrijverke, zeg het mij, zeg!
Zijn 't visselkes daar ge van schrijven moet?
Zijn 't kruidekes daar ge van schrijft?
Zijn 't keikes of bladtjes of blomkes zoet,
of 't water, waarop dat ge drijft?
Zijn 't vogelkes, kwietlende klachtgepiep,
of is 'et het blauwe gewelf,
dat onder en boven u blinkt, zoo diep,
of is het u, schrijverken, zelf?
En 't krinklende winklende waterding,
met 't zwarte kapoteken aan,
het stelde en het rechtte zijne oorkes flink, en 't bleef daar een stondeke staan:
‘Wij schrijven.’ zoo sprak het, ‘al krinklen af
het gene onze Meester, weleer,
ons makend en leerend, te schrijven gaf,
één lesse, niet min nochte meer;
wij schrijven, en kunt gij die lesse toch
niet lezen, en zijt gij zoo bot?
Wij schrijven, herschrijven en schrijven nog, den heiligen Name van God!’

Dichter(s): Guido Gezelle

Locatie: Coördinaten: (52.9477111721811, 4.755813511472042)

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: juni 2021

Initiatiefnemer: Commissie Stadsdichter Den Helder

Boek: Uit: 'Vlaemsche Dichtoefeningen' (1858)

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Juni 2021 stond er op https://www.rodi.nl/regio/denhelder/206471/gedichten-in-de-vrije-helderse-natuur : "‘O krinkelende winkelende waterding.’ Deze dichtregel van de Vlaamse dichter Guido Gezelle is te lezen voor iedereen die met een bootje ligt te wachten voor het sluisje bij gemaal Admiraal. Met aan de andere zijde van de sluis een equivalent van de Helderse dichter Sofie Zoutendijk: ‘O sijpelijke vlietelijke waterkering.’" De eerste regel van Gezelle’s gedicht is voor iedereen te lezen die met een bootje ligt te wachten voor het sluisje naar de Buitenliniegracht. Vanaf de weg valt het geheel niet op. De tekst lijkt te verwijzen naar de natte, materiële werkelijkheid van de sloot maar niets is minder waar. In linguïstische zin is dat ‘waterding’ een type kever, de Gyrinus uit de titel. Dichter Gezelle vraagt zich af wat die al krinklend en winklend op de waterspiegel schrijft. Het antwoord van het insect luidt uiteindelijk religieus. Een echo daarvan klinkt door in een bijna negentig jaar jonger vers, dertienhonderd meter naar het noordwesten. Op het pompgemaal langs de Huisduinerweg is ‘Een liedje van het water’ aangebracht. Ook voor Ida Gerhardt spreekt uit de natuur langs de wallenkant de stem van God.

Meer info: Nieuwsbericht: https://www.rodi.nl/denhelder/206471/gedichten-in-de-vrije-helderse-natuur Het gedicht heeft zijn eigen lemma op Wikipedia: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Het_Schrijverke_(gedicht)

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.