Het Selewycse

Het Selewijcse

Aalscholvers, duikeenden en zaagbekken
omlijsten als mistige vlekken
de in den lande bekende haven, noordzuidverband,
gelegen tussen rietgors en zandstrand.

Keizerin Marie Louise staarde over de merwegolven
varende uit de Sleeuwijkerwaard naar de Gorcumse Waterpoort.
Napoleon draafde onder spindotters bedolven
over zijn rijksstraatweg naar Parijs, zuideroord.

Trots blikten jongens en meiden vanaf de dijk,
het was hun vlakke eiland, hoewel het noorden lonkte
en de pont het stadse leven naar hen toe flonkte.

Beschoten in oorlogstijd,
veelbesproken wegens knokkende mannen in dorpennijd
flankeert dapper het veer de Merwebrug in ’t fiere waterrijk.

Marlin J. Peters mei 2008

Dichter(s): Marlin J. Peters

Locatie: Sleeuwijk, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2008

Initiatiefnemer: Stichting Poëzie Land van Altena

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.