HET SNELVERKEER RAAST VOORBIJ

HET SNELVERKEER RAAST VOORBIJ
DE VOETGANGERS STEKEN OVER
HET WATER STROOMT ONDERDOOR
DE POMP REGELT DE STROMEN

Dichter(s): Niels Blomberg

Locatie: Oostvaardersdijk 32, 8243 PA Lelystad, Nederland

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Het gedicht hangt op het gemaal Wortman van waterschap Zuiderzeeland en beschrijft dit gemaal in zijn omgeving.

Initiatiefnemer: Waterschap Zuiderzeeland

Vormgever: Custom media, Emmeloord

Boek: Woordenstroom, de tweede bundel van Niels Blomberg, waterdichter van waterschap Zuiderzeeland.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Sinds 2006 is Niels Blomberg waterdichter van waterschap Zuiderzeeland, dat belast is met het waterbeheer in de provincie Flevoland.

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.