Hier duickt en huckt haer glans een bloeyend bloem

Hier duickt en huckt haer glans een bloeyend bloem
Hoe los en bros is s'leevens pronck en roem
Geertruda baerdt de snell'en felle doodt
Ontzielt se beyde en leijt's in moeders Schoot
Dus keert het stof tot stof terwijl de ziel
Ontruckt dees ongestuime tuimelwiel
Sich baadt in lust en rust O mensch gij dwaelt
So ghij u stond by Nestors euew afmaelt

Dichter(s): Onbekend

Locatie: Dominee H.W. Hundlingiuspad, 9166 PX Schiermonnikoog, Nederland

Taal: Oud-Nederlands

Datum geplaatst: 1658

Relatie met locatie: Op grafsteen van Gertie Cornelis.

Meer info: 't Heer en Feer (tijdschrift van de Cultuurhistorische Vereniging Schiermonnikoog), jrg. 5 (2003), blz. 24 e.v.

Naam invuller: H.G. de Vries

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.