Hier, op ‘e Wadden

Hier op 'e Wadden
wereld fan
water en slik
won hij lând
út see
in weer en
wyn,
skep foor
skep
monnikewerk.

Dichter(s): Frans Ram

Locatie: Zwarte Haan, FR, Nederland

Taal: Fries (Bildts)

Datum geplaatst: 1983

Relatie met locatie: Aan de andere kant van de dijk begint het uitgestrekte kweldergebied Friesland buitendijks dat kilometers in de Waddenzee reikt.

Initiatiefnemer: Onbekend

Vormgever: Frans Ram

Boek: https://www.keunstwurk.nl/kunstobjecten/de-slikwerker/

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Met dit beeld en gedicht worden de mannen geëerd die van 1505 tot 1754 het gebied van Het Bildt hebben drooggelegd, het gebied dat in de monding van de Middelzee lag. Land maken met alleen je handen, een schep en een kruiwagen als gereedschap: dát was werken. Ook in de crisisjaren '30 en in de jaren na de oorlog werkten slikwerkers hier om het gebied ten noorden van de huidige Zeedijk aan de landaanwinning te werken.

Meer info: Zie verder https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Haan Ook: https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/noard-fryslan-butendyks/over-dit-gebied/

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.