Hier rees die groote zon

hier rees die groote zon en ging te
bazel onder:
de rijksstad eer' en vier' dien heilig
in zijn graf.
dit tweede leven geeft die 't eerste
leven gaf:
maar 't licht der talen, 't zout der zeden,
't heerlijk wonder,
waar met de liefde, en vrede, en godge-
leertheid praalt,
word met geen graf geeert, noch met
geen beelt betaalt.
dies moet hier 't luchtgewelf ERASMUS
over dekken,
nadien geen mind're plaats zijn tempel
kan verstrekken.

Dichter(s): Joachim Oudaen

Locatie: Grotekerkplein Park, Grotekerkplein 19-25, 3011 GC Rotterdam, Nederland

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Lofdicht staat op de sokkel van het beeld van Erasmus dat gemaakt werd door Hendrick de Keyser.

Naam invuller: Peter Zunneberg / Dorsoduro

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.